Zapraszamy do stacji kontroli pojazdów na przeglądy rejestracyjne od poniedziałku do piątku w godzinach 8,00-19,00 a w soboty 8,00 - 14,00. W dni wolne od nauki 8,00 - 17,00 Kontakt z SKP telefon 084 641143

BEZPŁATNA NAUKA JAZDY DLA UCZNIÓW PUBLICZNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Centrum Kształcenia Praktycznego w Zamościu organizuje kursy spawania w różnych specjalnościach: gazowego, łukowego elektrodą otuloną, elektrodą topliwą w osłonie gazów (MAG), elektrodą nietopliwa w osłonie gazu obojętnego (TIG). Czas trwania każdego kursu - ok. 170 godz.. Informacji udziela: Wicedyrektor CKP Janusz Jasek tel. (084)641 21 01)

STRONA GŁÓWNA         CSS3MENU.COM         LINKI